WinRaR โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการส่งไฟล์

ในสมัยก่อนนั้นการเก็บไฟล์ หรือส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นั้นจะทำได้ยาก นอกจากจะไม่มีเว็บฝากไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ยังต้องทำการเก็บไฟล์ลงในแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเก็บไฟล์เหล่านี้ได้ แต่ในปัจจุบันมิติใหม่ของการส่งไฟล์ได้เปลี่ยนไปมาก WinRaR “วินอาร์” เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านนี้ ทำให้การแชร์ข้อมูลใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ง่าย อีกทั้งยังเป็นการเก็บรักษาที่ดีไม่จำเป็นต้องนำไปไว้ในที่เก็บไฟล์อย่าง แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีอีกแล้ว ในตอนนี้หากเราต้องการจะนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปฝากไว้บนเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับฝากไฟล์ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่แยกออกเป็นย่อยๆ โดยใช้โปรแกรม WinRaR เป็นตัวแบ่งออกเป็นพาร์ทๆ อย่างเช่น เมื่อเราต้องการจะฝากไฟล์ขนาดใหญ่ไว้บนเว็บที่เปิดรับฝากไฟล์ เราสามารถใช้ WinRaR แยกออกเป็นกลุ่มเล็กสักสามถึงสี่ RaR ที่เราบีบอัด และเมื่อเราต้องการจะนำไฟล์เหล่านั้นมาเปิดใช้ ก็เพียงแค่ดาวน์โหลดมาให้ครบทั้งหมด แล้วจึงมารวมกันเป็นไฟล์เดียว จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติ และนอกจากนามสกุล RAR แล้ว WinRaR ยังสามารถบีบอัดให้เป็นนามสกุลไฟล์ Zip ได้ด้วย โดยโปรแกรม WinRaR นั้นเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากประเทศเยอรมัน จนปัจจุบันกล่าวมาเป็นโปรแกรมในการบีบอัดไฟล์อันดับหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เพราะด้วยความสามารถที่หลากหลายของมันไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดไฟล์ , บีบอัดไฟล์ รวมไปถึงแยกไฟล์ออกมาให้มีขนาดเล็กลงได้ โดยระบบปฏิบัติการเริ่มแรกที่ WinRaR รันได้ก็คือ ในระบบของ Window 98 […]